Welkom op de arbocatalogus van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Deze arbocatalogus biedt u een overzicht van mogelijke oplossingen voor arborisico's (verwonden, overbelasting e.d.) die zich in de zuivelindustrie bij verschillende werkzaamheden kunnen voordoen.

Dit is het eerste deel van de arbocatalogus en geeft arbo-oplossingen voor de werkzaamheden die in de voorfabriek worden uitgevoerd bij de productie van kaas, boter, poeder of dagvers. De catalogus geeft een overzicht van oplossingen voor de risicogroepen, lichamelijke belasting, werken met machines, werken met reinigingsmiddelen (logen en zuren) en schadelijk geluid.

Deze arbocatalogus is tot stand gekomen in een samenwerking tussen bedrijven uit de branche en de vakbonden FNV en CNV.

Wie hebben er meegewerkt?
Aan deze arbocatalogus hebben verschillende partijen meegewerkt. Welke dat zijn vindt u op deze pagina.

Wat kunt u zoal vinden in de catalogus?
Deze arbocatalogus is meer dan een digitaal oplossingenboek. Om meer te weten over de inhoud, kunt u gaan naar de sitemap of kijken in de leeswijzer.

Voor wie is de catalogus bedoeld ?
Deze arbocatalogus is bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers van bedrijven uit de zuivelindustrie. Het betreft die bedrijven waar kaas, boter, zogenaamd dagverse zuivelprodukten en melkpoeder geproduceerd worden.

    Afbeeldingsresultaat voor fnv voedingsindustrie