Over ons

De Nederlandse Zuivel Organisatie

De Nederlandse Zuivel Organisatie is de branche-organisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Bij de organisatie zijn twaalf ondernemingen aangesloten die gezamenlijk circa 98 procent van de Nederlandse boerderijmelk verwerken. De omzet van de zuivelactiviteiten van de NZO-leden bedraagt circa € 7 miljard, waarvan tweederde wordt geëxporteerd. Er zijn circa 9.000 werknemers in de zuivelindustrie werkzaam.

De NZO heeft als doel de economische en maatschappelijke positie van de Nederlandse zuivelondernemingen te versterken. Daartoe formuleert en communiceert ze de belangen van de industrie in relatie tot het (inter)nationale zuivelbeleid, geeft voorlichting over de rol van zuivel in de voeding en stimuleert duurzame zuivelproductie. Bij de uitvoering van het beleid communiceert de NZO met opinieleiders (waaronder overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, (para)medici) en consumenten.

randomness