Geldigheid

Deze arbocatalogus is geldig voor een periode van 3 jaar tot 31 augustus 2015.
Per 31 augustus 2015 is deze geldigheid verlengd met de periode van 1 jaar tot 31 augustus 2016.
Per 31 augustus 2016 is de geldigheid wederom verlengd en wel met 6 maanden tot 1 maart 2017.
Per 1 maart 2017 is de geldigheid verlengd met 6 maanden tot 1 september 2017.
Per 1 september 2017 is de geldigheid verlengd met 6 maanden tot 1 maart 2018.
Per 1 maart 2018 is de geldigheid verlengd met 6 maanden tot 1 september 2018.
Per 1 september 2018 is de geldigheid verlengd met 3 maanden tot 1 december 2018.
Per 1 december 2018 is de geldigheid verlengd met 2 maanden tot 1 februari 2019.
Per 1 februari 2019 is de geldigheid verlengd met 2 maanden tot 1 april 2019.
Per 1 april 2019 is de geldigheid verlengd met 2 maanden tot 1 juni 2019.
Per 1 juni 2019 is de geldigheid verlengd met 3 jaar tot 1 juni 2022.
Per 1 juni 2022 is de geldigheid verlengd tot 14 november 2023.

Jaarlijks zal deze arbocatalogus beoordeeld worden op juistheid van informatie.

Deze arbocatalogus is getoetst door de Inspectie SZW.