Handleiding

Handleiding zoeken in deze site
 
In de site kunt op verschillende manieren zoeken naar arborisico’s en oplossingen of surfen door de site. Zoeken is mogelijk met behulp van:
 • het navigatiemenu in de linkerkolom
 • facetzoeken in de rechterkolom van deze site
 • op trefwoord
 • via het “kruimelpad” boven aan de pagina in het middenscherm
 
Zoeken via navigatiemenu (kolom links)
In het navigatiemenu links vindt u achter de verschillende zoektermen informatie. Oplossingen zijn geordend naar de hoofdproductieprocessen. Deze oplossingen kunt u via de volgende stappen vinden.
 1. Selecteer hoofdproces waarvoor u naar risico’s en oplossingen zoekt
  U maakt een keuze uit de productie van Kaas, Boter, Poeder, Dagvers.
 2. Selecteer een handeling
  Wanneer u een van de handelingen kiest die worden getoond op het middenscherm dan krijgt u een overzicht van de mogelijke arbeidsrisico’s, die bij de handeling voor kunnen komen.
 3. Door een risico aan te klikken waarvan u de oplossingen wilt weten komt u in het volgende scherm bij mogelijke oplossingen om het risico te vermijden of te verkleinen.
 4. Selecteer een oplossing
  Door een oplossing te selecteren komt u bij een uitgebreidere omschrijving van de oplossing.
In deze arbocatalogus zullen vooral de meest voorkomende arborisico's aan de orde komen.
 
Facetzoeken (kolom rechts)
Met facetzoeken heeft u de mogelijkheden uw eigen zoekpad te maken. Per zoekterm (onderwerp) in de lijst staat tussen haakjes hoeveel informatie over dit onderwerp te vinden is. Door combinaties te maken van zoektermen kunt u uw eigen zoekopdracht steeds verder verfijnen.
Bijvoorbeeld u wilt alle oplossingen over machineveiligheid weten op de werkplek melkontvangst.
U kunt dan bijvoorbeeld eerst oplossingen aanklikken dan krijgt u alle oplossingen. Door een 2e keuze machineveiligheid aan te klikken krijgt u de oplossingen die over machineveiligheid gaan. U kunt dit verder specificeren door daarna ook nog voor melkontvangst te kiezen. In het middenscherm is steeds het resultaat van elke selectie zichtbaar.
 
Op trefwoord
Via het zoeken-tekstvak bovenaan de rechterkolom wordt door de gehele website gezocht m.b.v. de opgegeven zoekterm(en). Op de zoekresultaten-pagina kunt u vervolgens uw zoekopdracht naar wens verder verfijnen m.b.v. facetzoeken.
 
Het kruimelpad
Het kruimelpad boven in het middenscherm. Elke stap in het zoeken wordt gevolgd in het kruimelpad in het midden van de pagina. Als u een stap of meerdere stappen terugwilt dan kunt u hier op klikken.
 
Klikken op het logo van uw site links in de bovenhoek brengt u terug bij het beginscherm.
randomness