Algemene informatie arbeidsrisico’s

Dit onderdeel van de catalogus bevat algemene informatie over de arbeidsrisico’s. U kunt een arbeidsrisico selecteren uit het menu in de linkerkolom.

Per arbeidsrisico wordt dezelfde informatie gegeven verdeeld over 4 hoofdstukken:

 • Arborisico’s
  Dit geeft steeds een beschrijving van de gezondheidsrisico’s die medewerkers kunnen lopen
 • Het wettelijk kader
  De verplichtingen die u hebt in het kader van de Arbowetgeving
 • Beleidsvoering
  Welk arbobeleid is wenselijk t.a.v. dit risico
 • Oplossingen
  Een link naar de oplossingen die voor dit arbeidsrisico in de catalogus staan.

De teksten komen te voorschijn als u op één van de getoonde 4 titels van de hoofdstukken, zoals weergegeven in het linkermenu, klikt.

randomness