Oplossen 1e lijns onderhoud en storingen

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing
Contact met spanningvoerende delen
00013 Afschakelbare wandcontactdoos met vergrendeling
 
00024 Persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met laagspanning
 
00041 Uitreiken van werkvergunning bij risicovolle werkzaamheden
 
00042 Training voldoende onderricht persoon conform NEN 3140 (VOP-er)
 
00043 Goed ontwerpen van machines
 
00058 Spanning- en drukloos werken
 
00065 Instructies bij machinebediening
Gehoorschade
00053 Isoleren van geluidsbronnen
 
00059 Beschikbaar stellen van PBM gehoorbescherming
 
00071 Luidruchtige apparatuur afschermen
 
00074 Akoestische plafonds en wanden
Klachten aan bewegingsapparaat door tilwerkzaamheden
00012 Gerobotiseerde inpakmachine
 
00045 Generieke oplossing hijs- en hefmiddelen
 
00049 Gebruik tilhulpmiddelen
 
00068 Geven van tiltraining
Klachten aan bewegingsapparaat door tilwerkzaamheden bij 1ste lijnsonderhoud
00012 Gerobotiseerde inpakmachine
 
00020 Basisset gereedschap in een restricted area/productie zone
 
00045 Generieke oplossing hijs- en hefmiddelen
 
00049 Gebruik tilhulpmiddelen
 
00068 Geven van tiltraining
Verwonding door contact met hete delen van machines
00043 Goed ontwerpen van machines
 
00054 Productieruimtes, machines en apparatuur met verhoogd risico voorzien van veiligheidssignalisatie
 
00057 Afschermen van hete delen van machines
 
00070 Isoleren hete delen van machines
randomness