Overzicht waarin de belangrijkste verschillen staan weergegeven tussen Arbowet en Machine-richtlijn

Nr
Item
Fabrikant
Werkgever
1. 
wetgeving
Machine-richtlijn (in NL geintegreerd in de Warenwet)
Arbowet (met name Arbobesluit hoofdstuk 7)
2. 
Van toepassing op fase
Ontwerp en ontwikkeling
Gebruiksfase (inclusief renovaties, keuringen en ontmanteling)
3. 
Datum
Sinds 01-01 1995 in de machine-richtlijn van kracht, Vanaf deze datum dienen arbeidsmiddelen te zijn voorzien van een CE-markering waarmee een vermoeden van overeenstemming wordt uitgesproken dat het arbeidsmiddel voldoet aan de van toepassing zijnde normen en wetgeving.
 
Op arbeidsmiddelen van voor deze datum zal dus geen CE-markering worden aangetroffen. Arbeidsmiddelen van voor 01-01 1995 hoeven niet aangepast te worden aan de Machine-richtlijn, voor deze machines gelden de regels uit het Arbobesluit (hoofdstuk 7)
Alle arbeidsmiddelen dienen in overeenstemming te zijn met de vereisten uit het Arbobesluit. Ook arbeidsmiddelen van voor 01-01 1995 vallen onder deze verplichting. Werkgever dient hiervoor een specifieke inventarisatie uit te voeren conform de richtlijn Arbeidsmiddelen.
4. 
Wijzigingen van het arbeidsmiddel
Bij het aanbrengen van “belangrijke wijzigingen” komt de CE-markering van het arbeidsmiddel te vervallen. Fabrikant kan dan niet meer worden aangesproken op de veiligheid van het arbeidsmiddel.
Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in het arbeidsmiddel gedurende de gebruiksfase waardoor nieuwe risico’s worden geintroduceerd, maakt een nieuwe beoordeling van het arbeidsmiddel noodzakelijk. De originele CE-markering van de fabrikant komt te vervallen en de werkgever zal een nieuwe CE-markering moeten samenstellen. In deze situatie wordt de werkgever dus fabrikant.
5. 
Samenstel van meerdere CE-arbeidsmiddelen
Als verzoek bij fabrikant ligt kan deze de CE-markering voor het totale arbeidsmiddel aanleveren. Hiervoor is aparte inventarisatie vereist en aparte verklaring van overeenstemming.
Worden door de werkgever drie nieuwe separate arbeidsmiddelen ingekocht en deze worden samengebouwd tot bijv productielijn dan ontstaan er nieuwe risico’s en een nieuw arbeidsmiddel. Bestaande CE-markering van de afzonderlijke producten komen te vervallen en werkgever zal een  nieuwe CE-markering moeten aanbrengen op basis van eigen beoordeling van het arbeidsmiddel.