Uitleg arbeidshygiënische strategie

Volgens de arbowet bent u verplicht om de arbeidshygiënische strategie te volgen d.w.z. maatregelen kiezen bij voorkeur volgens de onderstaande volgorde:
 1. Bronmaatregelen
  Probeer eerst gevaren voorkomen of de oorzaak van het probleem wegnemen, bijvoorbeeld door een schadelijke stof te vervangen door een veiliger alternatief.
 2. Collectieve maatregelen
  Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, neem dan collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen, bijvoorbeeld het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
 3. Individuele maatregelen
  Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, kies dan individuele maatregelen. Bijvoorbeeld het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
  Als laatste mogelijkheid kan de werkgever gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken