00040 Procedure werken met koppelborden

Volgen van een vaste procedure bij het werken met koppelborden.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Verbranding door reinigingsvloeistof door het vroegtijdig loshalen van een koppeling.

Toepasbaar voor: 

Alle koppelboorden. Controleer voor het starten van de reiniging of het koppelstuk op de juiste wijze is aangebracht en open dan pas de afsluiters. Controleer voor het afkoppelen van de leidingen van het koppelbord of de reiniging daadwerkelijk is beëindigd (in de controle kamer zichtbaar op het scherm of het blindschema). Controleer voor het afkoppelen van de leidingen van het koppelbord of de afsluiters van de ingaande en uitgaande kant beiden gesloten zijn.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Uitvoering van het koppelbord zodanig dat er een goede werkhoogte en voldoende ruimte voor het kunnen maken van de aansluitingen is.
Tijdig vervangen van aansluitingen/wartels/overgang e.d.
Maak goede procedure afspraken.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.4 Deugdelijk arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
Arbobesluit 4.1c Beperking blootstelling: algemene preventieve maatregelen
Arbowet, artikel 8 Voorlichting en Onderricht.

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Toepassen van benaderingsschakelaars, zodanig dat een reiniging pas gestart kan worden als de juiste koppelingen tot stand zijn gebracht (B)
  • Automatisering door middel van een manyfold (automatisch kleppenblok waarin meerdere schakelingen mogelijk zijn -foto 2-) (B)
randomness