00054 Productieruimtes, machines en apparatuur met verhoogd risico voorzien van veiligheidssignalisatie

Productieruimten, machines en apparatuur voorzien van veiligheidssignalering.

 • Deze kunnen bestaan uit:
 • verbodsborden
 • gebodsborden
 • reddingsborden
 • brandbestrijdingsborden
 • waarschuwingsborden.
Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Indien bij apparatuur een verhoogd risico bestaat voor mogelijk letsel door draaiende delen, splinters, beknelling, hitte e.d. worden met pictogrammen mensen van dit risico bewust gemaakt. Hierdoor wordt door extra voorzichtigheid letsel voorkomen.

Toepasbaar voor: 

Ruimten, machines, apparatuur waarop verdere afscherming (vooralsnog) niet haalbaar of uitvoerbaar is of extra waarschuwingen gewenst zijn.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Veiligheidspictogrammen zijn altijd aanvullend op beheersmaatregelen.
Gebruik maken van algemeen bekende symbolen voor extra duidelijkheid.
Uitleg van de symbolen aan de medewerkers in werkoverleg of aparte instructie.
Opnemen in het introductieprogramma.

Wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit hoofdstuk 8, Artikel 8.14 Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbobesluit hoofdstuk 8, Artikel 8.2 Permanente signalering
 • Arboregeling hoofdstuk 8.9 Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arboregeling 8.10 Veiligheids- en gezondheidssignalering, soorten borden
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

NEN 3011:2004 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen; Vluchtwegaanduiding.
Voor gebodsborden zie link.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
 • Bronaanpak  ter voorkoming van risico’s of andere beheersmaatregelen ter voorkoming van onveilige situaties zoals bijvoorbeeld afscherming of isolatie t.b.v. geluidsreductie etc. (B)
 • Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (I)
 • Training en /of instructie (I)
randomness