00074 Akoestische plafonds en wanden

Akoestische plafonds en wanden zijn elementen die door een speciale structuur of materiaalkeuze het geluid in de ruimte absorberen en niet weerkaatsen.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Schadelijk geluid
Dit is een oplossing voor het risico: 

In ruimtes waar geluidproducerende apparatuur is opgesteld en waar de vloeren, wanden en plafonds veelal hard zijn kunnen akoestische plafonds en wanden worden toegepast om het totale geluidsniveau te verlagen. Door deze maatregel zal het risico op gehoorbeschadiging verkleind worden.

Toepasbaar voor: 

Diverse ruimten waarin geluidproducerende apparatuur staat.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Het omgevingsmilieu moet geschikt zijn, met name met betrekking tot vocht en temperatuur, dit i.v.m. mogelijke schimmelgroei in de veelal poreuze platen.
Bij aanschaf van nieuwe apparatuur dient er rekening gehouden te worden met de akoestische belasting in de ruimte waar deze komt te staan (geluid is een specificatie bij aanschaf).

Wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit hoofdstuk 6, artikel 6.7 Nadere voorschriften RI&E, beoordelen en meten.
  • Arbobesluit hoofdstuk 6, artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling.
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Let op dat het materiaal waarin dit wordt uitgevoerd brandvrij/brandvertragend is. Kijken met een deskundige wat in specifieke situaties noodzakelijk is.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Apparatuur met hoog geluidsniveau isoleren, afschermen of in afgesloten ruimte plaatsen (B)
  • Aantal blootgestelden reduceren (bijvoorbeeld ook kantoren afschermen van de productieruimten) (C)
  • Signalering van zones waar gehoorbescherming verplicht is (C)
  • Dragen van gehoorbescherming (I)