00060 Persoonlijke beschermingsmiddelen bij werken met gevaarlijke stoffen

Door tijdens het overschenken van gevaarlijke stoffen de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken wordt (huid)contact met chemicaliën voorkomen.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Type aanpassing: 
PBM
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Het risico dat tijdens het overschenken van chemicaliën ontstaat is (huid)contact/inademing en/of inslikken van product.

Toepasbaar voor: 

Die plaatsen waar met chemicaliën gewerkt wordt, zoals veel voorkomend in de zuivel bij reinigen.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Up to date risico-inventarisatie en evaluatie om vast te stellen welke risico’s er zijn en welke PBM’s nodig zijn. Voorlichting en instructie over de diverse risico’s en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid bij niet goed omgaan met PBM’s. De PBM’s moeten schoon en droog op de werkplek beschikbaar zijn. Instructie aan de medewerkers over juist gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg voor goede afstemming van de te gebruiken PMB’s op de risico’s van het product (zie produktinformatie).

Wet- en regelgeving: 

Arbowet hoofdstuk 3, artikel 3 risico-inventarisatie en evaluatie.
Arbowet hoofdstuk 8, gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

PBM’s moeten functioneel zijn. PBM’s moeten op hygiënische manier opgeruimd kunnen worden. PBM’s moeten tijdig onderhouden, gereinigd en zo nodig vervangen worden. Handschoenen moeten bestand zijn tegen chemicaliën (af te stemmen met de leverancier). Standaard voorschort voor levensmiddelenindustrie. Standaard gelaatsscherm.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • automatisch reinigen (B)
  • automatisch doseren (B)
  • doseerhulpmiddelen beschikbaar stellen (C)
randomness