00059 Beschikbaar stellen van PBM gehoorbescherming

Wanneer personeel werkzaam is in ruimten met een geluidsniveau van boven de 80 dB(A) moet gehoorbescherming beschikbaar zijn. Boven de 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Hiervoor kan van verschillende middelen gebruik gemaakt worden.

 • Voorbeelden zijn:
 • oorkappen
 • eenmalige oorpluggen
 • gehoorbescherming met filter voor meermalig gebruik
 • persoonlijk aangemeten otoplastiek.

De keuze uit bovengenoemde middelen is met name afhankelijk van omgevingsgeluid (gehoordopjes dempen slechts beperkt, otoplastieken en gehoorkappen daarentegen juist weer vrij goed).

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Type aanpassing: 
PBM
Oplossing voor Risicogroep: 
Schadelijk geluid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Te hoge geluidsniveaus (met kans op reële schade aan gehoor). Daar waar mensen in ruimten moeten zijn waar geen verdere geluidreductie mogelijk is en toch de grens van 80 dB(A) wordt overschreden, kunnen PBM’s in de vorm van gehoorbescherming worden toegepast.

Toepasbaar voor: 

Situaties waarbij de geluidsbelasting hoog is. Draagadvies geluidsbelasting > 80 dB(A). Draagplicht geluidsbelasting > 85 dB(A).

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

De inwendige gehoorbeschermers moeten goed (voldoende diep in de gehoorgang) worden ingebracht.
(Laten) maken van een lawaaikaart door arbeidshygiënist/bedrijfshygiënist om de zones met hoge geluidniveaus vast te stellen (> 80 dB(A), > 85 dB(A), > 90 dB(A).
Beschikbaar stellen gehoorbescherming met voldoende demping; bij voorkeur op maat gemaakte otoplastieken voor medewerkers die structureel aan geluidniveaus > 80 dB(A) blootgesteld worden.
Voorlichting over geluid en gehoorbeschadiging aan medewerkers waarvoor dit relevant is.
Periodiek gehooronderzoek aanbieden in PAGO aan medewerkers die aan hoge geluidniveaus staan blootgesteld.
Bij inkoop van nieuwe apparatuur/ machines dient rekening gehouden te worden met geluidsniveau (als aanschafcriterium).

Wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit geluid: artikel 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 7.10, 8.4, 9.17
 • Arboregeling artikel 5.2, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.19
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Geluidreductie van het gehoorbeschermingsmiddel dient de blootstelling aan de medewerker te verlagen tot < 80 dB(A).

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
 • apparatuur met hoog geluidsniveau isoleren, afschermen of in afgesloten ruimte plaatsen (B)
 • toepassen van akoestische plafonds (C)
 • aantal blootgestelden reduceren (bijvoorbeeld ook kantoren afschermen van de productieruimten) (C)
 • signalering van zones waar gehoorbescherming nodig is (C)