00077 Beladingsrobot voor beladen transportboxen met natuurkaas

Verplaatsen van kazen van opslagboxen/stellingen naar transportboxen met behulp van een robot

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Fysieke belasting van de medewerker bij het tillen van kazen.

Toepasbaar voor: 

Laden en lossen van transportboxen t.b.v. kaastransport in vrachtwagens.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 
  • Arbeidsmiddel is voldoende stabiel en veilig.
  • Knelplaatsen zijn in toereikende mate afgeschermd indien kans op letsel aanwezig is (machineveiligheid).
  • Het werkgebied van de robot is afgeschermd ( Zie oplossing in deze AC over afscherming van machines).
Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
Arbobesluit, artikel 5.2 Voorkomen gevaren (m.b.t. fysieke belasting)
Arbobesluit, artikel 5.3 Beperken van gevaren en risico-inventarisatie en –evaluatie
Arbobesluit, artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken.

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Vanaf de bedieningsplaats is de transportband stil te zetten.
De noodstop dient binnen handbereik van de opstelplaats van de medewerkers te zijn aangebracht.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Handmatig beladen van de transportboxen (zeer beperkte aantallen p.p./p.d.) te bepalen aan de hand van de Niosh-methode (I) indien nodig in combinatie met Roulatiesysteem inzet medewerkers (C).

Klik hier voor een snelle methode voor beoordelen tilgewicht.

randomness