00012 Gerobotiseerde inpakmachine

Automatisering van het inpakproces.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Fysieke belasting van de medewerker.

Toepasbaar voor: 

Behandeling, transport en inpakken van producten.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Arbeidsmiddel gedurende bedrijf onbereikbaar voor medewerkers.
Veilige werkwijze voor betreden van gerobotiseerde omgeving.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 5.2 Voorkomen gevaren (m.b.t. fysieke belasting)
Arbobesluit, artikel 5.3 Beperken van gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
Arbobesluit, aritkel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
  • NEN-EN ISO 10218 robots voor industriële omgeving

Besteed bijzondere aandacht aan:

  • Medewerkers toereikend instrueren over de werking, veiligheidsvoorzieningen en bedoelde bediening van de robot alsmede invoeren van programmataken, reinigen van de machine en het uitvoeren van onderhoud
  • Voorkomen van onverwachts opstarten van de robot
  • Beveiligde toegang tot de robot
  • Oneigenlijk gebruik van de robot
  • Gevolgen van disfunctioneren van de bediening van de robot.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Toepassen tilhulpmiddelen (b.v. heftafel, vacuümheffer e.d.) (C)

randomness