00020 Basisset gereedschap in een restricted area/productie zone

In een restricted area/productie zone is een basisset gereedschap geplaatst waar de reguliere werkzaamheden mee uitgevoerd kunnen worden.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Fysieke belasting (veel heen en weer lopen kan worden verminderd).

Toepasbaar voor: 

Kan overal worden gebruikt. Is extra nuttig als de afzonderlijke zones/area’s een verschillende hygiëne protocol kennen (omkleden wordt voorkomen). Moet worden afgestemd op ATEX-omgeving (gereedschappen dienen dan vonkvrij te zijn).

 

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Discipline m.b.t. terugbrengen van gereedschappen.
Duidelijke afspraken welke reparatiewerkzaamheden door operators en welke door TD worden uitgevoerd.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 5.3 Beperken van gevaren en risico-inventarisatie en evaluatie.
Arbobesluit, aritkel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken.

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
  • Basisset gereedschap op schaduwbord (evt. gereedschappen nog voorzien van merkteken).
  • Kostbare gereedschappen in afsluitbare kist bewaren.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

TD-monteurs voorzien van (verrijdbare) gereedschapskist of rugtas met de noodzakelijke gereedschappen (I).