00058 Spanning- en drukloos werken

Spanning- en drukloos werken kan op de volgende wijzen:

 1. Lockout - tagout of lockout - tagout - tryout, alleen door gebruik te maken van de sleutel van het bedieningspaneel (na het uitnemen van de sleutel uit het bedieningspaneel wordt het arbeidsmiddel uitgeschakeld (stroom- en drukloos) en kan de machine/installatie worden betreden).
 2. Vergrendelen werkschakelaar indien vaststaat dat het type werkschakelaar en de installatie van de werkschakelaar leidt tot spanningsloosheid. Vooraf moet worden gecontroleerd en worden vastgesteld of de werkschakelaar hieraan voldoet. Door hangslotbeveiliging toe te passen in deze werkschakelaar van het arbeidsmiddel wordt voorkomen dat dit kan worden ingeschakeld (meerdere personen kunnen een hangslot aanbrengen waarbij na verwijdering van het laatste slot het arbeidsmiddel pas weer kan worden ingeschakeld).
 3. Toepassen sleutelprocedure/procedure spanning- en drukloos werken: in een procedure kan de werkwijze omschreven worden (sterk aan te bevelen om dit samen te laten gaan met punten 1 en/of 2).
 4. Werkvergunningsysteem; in de werkvergunning worden de maatregelen beschreven die moeten worden getroffen om veilig spanning- en drukloos te kunnen werken (hierbij aandacht voor gebruik aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen, geisoleerd gereedschap, deskundigheid medewerkers e.d.).
 5. Toepassen van dubbel uitblokken van stoomleidingen.
 6. Blindflens toepassen op toevoer van de tank en/of het wegdraaien van toevoer naar de tank.
 7. Lostrekken van de luchtslang van de veersluitende klep.
Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Elektrocutiegevaar, aanrakingsgevaar spanningvoerende delen.

Toepasbaar voor: 

Machines en installaties waarbij gevaar bestaat voor in aanraking komen met bewegende delen/spanningvoerende delen.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Deskundigheid personeel (opleiding conform NEN 3140).
Aanwijzing van deskundigen door organisatie.
Unieke sleutels voor toegang tot afgesloten area.
Bij uitvoering werkzaamheden door meerdere personen gebruik maken van een sleutelkluis (met daarin de vrijgavesleutel) voorzien van hangslotbeveiliging voor meerdere personen).
Vooraf controleren en vaststellen of het type werkschakelaar en de installatie van de werkschakelaar voor spanningsloosheid zorgt.

Wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit hoofdstuk 3 artikel 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie
 • Arbobesluit hoofdstuk 3 artikel 3.17 Voorkomen van gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen.
 • Arbobesluit hoofdstuk 7 artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Arbobesluit hoofdstuk 7 artikel 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddel
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

NEN 50110 en NEN 3140 bedrijfsvoering elektrische installaties, laagspanning

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
 • Vervangen van het type aandrijving van het arbeidsmiddel (waardoor elektriciteit en/of drukopbouw wordt voorkomen) (C)
 • Smeltzekering(en) uit schakelkast nemen (uitsluitend door hiervoor opgeleide en benoemde personen)  (I)
 • Waarschuwingsbordje gebruiken 'niet schakelen' (I)
randomness