00039 Gebruik korte slangen op losplaatsen

Een korte slang welke gemonteerd is aan een verticaal gefixeerd, maar zwenkbaar pijpdeel. Dit zorgt ervoor dat de slang niet getild hoeft te worden. Bovendien wordt met de gekozen constructie er altijd voor gezorgd dat de slang na gebruik leeg loopt.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Bij het aan- en afkoppelen van een slang is het nodig dat de aan te sluiten slang zich lijnrecht tegenover de aansluiting bevindt. Hierbij heeft de slang de neiging door te gaan hangen. De operator moet de slang vervolgens optillen en gelijktijdig vastdraaien, wat kan leiden tot pijn aan rug en ledematen. Met deze oplossing wordt het tillen beperkt.

Toepasbaar voor: 

Los- en laadslangen, met name met een gering hoogteverschil moet worden overbrugd.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Er moet voldoende plaats zijn om de constructie onder te brengen.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbowet hoofdstuk 2 artikel 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie.
  • Arbowet hoofdstuk 2 artikel 3 Voeren van Arbobeleid.
  • Arbobesluit artikel 5.2 en 5.3 Voorkomen, inventariseren en beperken risico's fysieke belasting.
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Slangondersteuningsinrichtingen (C)
  • Tilinstructie en het uitvoeren van tilwerkzaamheden met de juiste houding (I)
randomness