00063 Toepassen van benaderingsschakelaars

Voorkomen van ongeautoriseerd openen.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Voorkomen van letsel bij medewerkers door aanraken van reinigingsvloeistoffen of hete vloeistoffen.

Toepasbaar voor: 

Alle koppelborden, slangverbindingen, deksels van tanks, deuren van bijvoorbeeld vulmachines en afschermingshekken etc.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Aanwezig zijn van procesautomatisering.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit hoofdstuk 3, artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen
Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.14, 7.15 en 7.16 In werking stellen van arbeidsmiddelen, stopzetten en noodstopvoorziening.
Warenwetbesluit Machines (machinerichtlijn)

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Inductieve of capacitatieve of mechanische sensoren bedoeld voor een natte omgeving.Schakelonderdeel moet ‘fail-safe’ uitgevoerd worden (conform NEN-EN-ISO 13849-1:2008 onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie).

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Hangsloten (bewust openen van ruimtes, slangen, etc.) (C)
  • Werkinstructies (C)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (I)