00048 Geregelde en beveiligde stoomwisselaar

Warm- of heetwaterbereiding door een geregelde en beveiligde indirecte stoomwisselaar.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

In contact komen met heet water of stoom bij warm- of heetwaterbereiding d.m.v. ongecontroleerde directe menging van water en stoom.

Toepasbaar voor: 

Warmwaterbereiding ten behoeve van bijvoorbeeld handmatige reiniging in productiebedrijven waar stoom beschikbaar is. Meestal toegepast als centrale unit voor meerdere gebruikspunten.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Afscherming of isolatie van de stoomleiding
Periodieke controle van de drukleidingen

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid van arbeidsmiddelen
Arbobesluit, artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Elektrisch of gasgestookte warmwaterbereider
Warmwaterbereider d.m.v. directe stoominjectie

randomness