00004 Gesloten doseersysteem hulpstoffen

Automatisch doseren hulpstoffen m.b.v. een gesloten doseersysteem.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Fysieke belasting (tillen, lopen)  bij doseren van hulpstoffen. Blootstelling gevaarlijke stoffen (irritatie/beschadiging huid, ogen en luchtwegen).

Toepasbaar voor: 

Transport van hulpstoffen naar de tanks (bij grotere hoeveelheden).

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Bij plaatsen van een gesloten (automatisch) doseersysteem zorgen dat de medewerker goed kan zien wanneer en hoeveel hulpstoffen worden toegevoegd.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 4.1c Beperken van blootstelling: algemene preventieve maatregelen
Arbobesluit, artikel 5.2 Voorkomen gevaren (m.b.t. fysieke belasting)
Arbobesluit, artikel 5.3 Beperken van gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
Arbobesluit, aritkel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
  • Leidingwerk van doseersysteem dient zodanig te worden aangebracht dat andere onderdelen goed bereikbaar blijven (niet plaatsen in beloopbaar gebied, bij machine-onderdelen en bij inspectieluik).
  • Goede mogelijkheid tot inspectie en reiniging van het leidingstelsel.
  • Terugkoppeling naar medewerker/operator m.b.t. gedoseerde ingrediënten.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Gebruik hulpstoffenkar voor transport hulpstoffen (C)
Gebruik van PBM's bij doseren van de hulpstoffen (I)