00002 Vaste opstelplaats hulpstoffen

Op hoogte kunnen plaatsen van de hulpstoffen.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Orde en Netheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Fysieke belasting van de medewerker wordt erdoor verminderd (ergonomische inrichting van de werkplek). Bijkomend voordeel is dat de werkomgeving netjes blijft (geen opslag op de werkvloer).

Toepasbaar voor: 

Klaarzetten van afgewogen hulpstoffen bij de wrongeltank.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Mag niet te veel ruimte op bordes innemen (loopruimte op bordes mag niet worden belemmerd).

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 5.2 Voorkomen gevaren (m.b.t. fysieke belasting)
Arbobesluit, artikel 5.3 Beperken van gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
Arbobesluit, aritkel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
  • Voldoende stevige uitvoering van metaal of kunststof zonder scherpe randen.
  • Opstaande randen om te voorkomen dat hulpstoffen eraf kunnen vallen.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Gesloten doseersysteem (B)
Hulpstoffenkar (C)

randomness