00003 Hulpstoffenkar voor transport van hulpstoffen

Eenvoudig kunnen verplaatsen van de hulpstoffen.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Fysieke belasting van de medewerker (ergonomische inrichting van de werkomgeving).

Toepasbaar voor: 

Transport voor afgewogen hulpstoffen.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Neemt beperkte hoeveelheid ruimte in op het bordes.
Eenvoudig over het bordes te verrijden.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 5.2 Voorkomen gevaren (m.b.t. fysieke belasting)
Arbobesluit, artikel 5.3 Beperken van gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
Arbobesluit, aritkel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
  • Voldoende grote wielen om een soepel transport over het bordes te waarborgen.
  • Stabiele uitvoering van de hulpstoffenkar.
  • Voorziening tegen schuiven (opstaande rand) voor maatbekers/emmers met daarin de hulpstoffen.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Gesloten doseersysteem (B)