00049 Gebruik tilhulpmiddelen

Door gebruik van hulpmiddelen kan belasting door tillen beduidend verminderd worden. Met hulpmiddelen kunnen lasten zowel in vertikale als horizontale richting verplaatst worden zonder het lichaam zwaar te belasten. Ze kunnen zo b.v. op een gewenste werkhoogte gebracht worden.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Tillen van zware lasten zoals vaten met reinigingsmiddelen, pompen en andere technische delen die bij eerste lijnsonderhoud gebruikt kunnen worden.

Toepasbaar voor: 

Alle plekken waar zware lasten verplaatst moeten worden.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

De schaarlift dient voldoende afgeschermd te worden (klemgevaar).
Bij de palletlift dient voorkomend te worden dat last op bedienaar terecht komt.

Wet- en regelgeving: 

Klik hier  (2) voor het Arbobesluit.

  • Arbowet hoofdstuk 2, artikel 5 Risico- inventarisatie en -evaluatie
  • Arbobesluit hoofdstuk  5, afdeling 1 Fysieke belasting; artikelen 5.2 (Voorkomen gevaren); 5.3 (Beperken gevaren en risico-inventarisatie en – evaluatie; 5.4 (Ergonomische inrichting werkplekken; 5.5 (Voorlichting
  • Arbobesluit hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
  • Warenwetbesluit; CE-markering op arbeidsmiddelen
  • Richtlijn nr. 90 / 269/EG (Richtlijn handmatig hanteren van lasten (Bijlagen 1 en 2)
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Voordat een tilhulpmiddel in gebruik wordt genomen dient er een keuring te worden uitgevoerd. De keuring van hijs- en hefgereedschap dient te worden uitbesteed aan een onafhankelijke deskundige ter zake die geen belang heeft  bij het resultaat van de keuring.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

voorkomen van (zwaar) tillen door automatiseren, aanpassing tilgewichten (B)
aanpassing werkwijze (C)