00025 Gesloten doseersysteem chemicaliën

Dosering van bijvoorbeeld natronloog of salpeterzuur via kunststof of r.v.s. leidingen in een afgesloten omkasting.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Toepasbaar voor: 

Alle locaties waar chemicaliën gebruikt worden.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

In geval van bijvullen of defecten dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.1c Beperken van de blootstelling; algemene preventieve maatregelen.

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Afschakelen of buitengebruik stellen van de unit dient plaats te kunnen vinden buiten de omkasting (bijv. bij lekkages).

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Geautomatiseerd doseren (B)
Toepassen van PBM's (lange handschoenen, gelaatsscherm, laarzen en een schort of andere beschermende kleding) (I)

randomness