00071 Luidruchtige apparatuur afschermen

Apparatuur die veel geluid maakt wordt apart geplaatst in een ruimte of de werkplekken bij lawaaiproducerende apparatuur worden afgeschermd.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Schadelijk geluid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Door de apparatuur apart te plaatsen/af te scheiden van de medewerkers wordt het risico op gehoorbeschadiging verkleind. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het inrichten van specifieke machinekamers waar alleen mensen komen voor onderhoud en controle
  • het naast een procesruimte plaatsen van een bedieningsruimte van de in de productieruimte aanwezige procesinstallaties.
Toepasbaar voor: 

Diverse luidruchtige apparatuur zoals motoren en procesapparatuur.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Deuren moeten zoveel mogelijk gesloten blijven.
Werkzaamheden moeten op afstand kunnen worden uitgevoerd.
Markering van de ruimte (alle toegangen voorzien van pictogram 'gehoorbescherming verplicht').
Bij inkoop van apparatuur dient rekening gehouden te worden met geluidsniveau (als aanschafcriterium).

Wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit hoofdstuk 6, artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
  • Arboregeling hoofdstuk 8.9 Veiligheids- en gezondheidssignalering
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Maximale geluidreductie tot zeker < 80 dB (A)

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Apparatuur met hoog geluidsniveau isoleren, afschermen of in afgesloten ruimte plaatsen (C)
  • Toepassen van akoestische plafonds (C)
  • Aantal blootgestelden reduceren (bijvoorbeeld werkplekken operators afschermen van de productieruimten) (C)
  • Signalering van zones waar gehoorbescherming verplicht is (C) 
  • Dragen van gehoorbescherming (I)