00022 Veiligheidsinstructie op de losplaats

Middels een groot bord bij de toegang tot de losplaats wordt informatie gegeven ADR-symbool, verboden, geboden en alarmnummers in geval van een calamiteit).

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Toepasbaar voor: 

Bij losplaatsen van gevaarlijke stoffen.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Ter plaatse van het lospunt van de betreffende stof moet een veiligheids-informatieblad in de taal van de chauffeur aanwezig zijn.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.1c Beperken van de blootstelling; algemene preventieve maatregelen
Arbowet artikel 8, Voorlichting en onderricht

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Voor toepassing pictogrammen: NEN 3011 veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Mondelinge instructie door bedrijf (I)