00055 Blokkering reiniging

Automatisch stoppen van de reiniging of het niet laten starten van de reiniging als de juiste koppeling niet aanwezig is.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Door een adequate signalering wordt voorkomen dat brandwonden ontstaan door het vrijkomen van hete reinigingsvloeistof bij het loskoppelen van de losslang, terwijl deze wordt gereinigd.

Toepasbaar voor: 

Het voorbeeld is vooral geschikt voor losplaatsen waar de operators verder van de losplaats gelokaliseerd zijn.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

De reiniging moet geautomatiseerd plaats vinden, zodat daarmee een koppeling is te maken.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen.
  • Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.4 Deugdelijk arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.
  • Arbobesluit 4.1c Beperking blootstelling: algemene preventieve maatregelen.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Capacitatieve schakelingen en een klep op geringe afstand (<2 meter) van het ontkoppelpunt.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Bord plaatsen bij de losslang dat de reiniging in werking is (C)
  • Mondelinge vrijgave door procesoperator voor elke lossing (C)