00073 Signalering einde reiniging of geen reiniging

Signalering dat de losleiding veilig afgekoppeld kan worden van de CIP-toevoer.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Door adequate signalering kan worden voorkomen dat medewerkers/derden in aanraking komen met hete reinigingsvloeistof bij vroegtijdig loskoppelen van de reinigingsslang met brandwonden als gevolg.

Toepasbaar voor: 

Het eerste voorbeeld is vooral geschikt voor losplaatsen waar minder vaak wordt gereinigd. Het voorbeeld met de verkeerslichten is vooral geschikt voor losplaatsen die vaak worden gebruikt.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

De reiniging moet geautomatiseerd plaatsvinden. Aanduidingen en instructies in begrijpelijke taal (eventueel in meerdere talen uitvoeren). Opnemen signaleringssyssteem bij losschieten en scheuren en goed preventief onderhoud van slangen en koppelingen (periodieke inspecties).

Wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.1c Beperken van blootstelling, algemene preventieve verplichting.
  • Arbowet hoofdstuk 2, artikel 10 Voorkomen van gevaar voor derden.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Zorg dat het op een dusdanige wijze weergegeven wordt dat meteen helder is dat het om een storing gaat en dat het niet verward wordt met het einde van de reiniging.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Bord plaatsen bij de losslang dat de reiniging in werking is (C)
  • Mondelinge vrijgave door procesoperator voor elke lossing (C)
randomness