00062 Procedure werken met reinigingsmiddelen

In een procedure worden de belangrijkste elementen genoemd die nodig zijn om een veilig gebruik te garanderen. Verantwoordelijkheden worden hierin benoemd. Hierin wordt verwezen naar werkvoorschriften of instructies bij het gebruik. Procedures zullen steeds maatwerk zijn per bedrijf.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Verwonding door reinigingsmiddelen. In een procedure worden de belangrijkste elementen genoemd die nodig zijn om een veilig gebruik te garanderen. Verantwoordelijkheden worden hierin benoemd. Hierin wordt verwezen naar werkvoorschriften of instructies bij het gebruik. Procedures zullen steeds maatwerk zijn per bedrijf.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Toepassen van andere reinigingsmiddelen die minder gevaarlijk zijn (B)
  • Afscherming van de gevaarlijke stoffen door bijvoorbeeld automatisch doseren (B)
  • Geven van persoonlijke instructie voor het gebruik van gevaarlijke stoffen, behandelingsmiddelen, veiligheidskaarten, PBM’s (C)
  • Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen (I)
randomness