00047 Gas- of elektrisch gestookte warmwaterbereider of boiler

Warmwaterbereiding m.b.v. gas of elektrisch gestookte warmwaterbereider of boiler.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

In contact komen met heet water of stoom bij warm- of heetwaterbereiding d.m.v. ongecontroleerde directe menging van water en stoom.

Toepasbaar voor: 

Productie van warm water t.b.v. handmatige reiniging voor productiebedrijven waar stoom beschikbaar is.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Benodigde energievoorziening (gas of elektriciteit) moeten beschikbaar zijn.
De apparaten moeten binnen de geschikte IP-klasse vallen passend bij ruimte waar het apparaat wordt geplaatst.
Installatie door deskundig installateur.
Periodieke controle en onderhoud van de apparatuur.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid van arbeidsmiddelen
Arbobesluit, artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Hete delen van de installatie zijn afgeschermd of geïsoleerd.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Indirecte stoomverwarmde warmwaterbereider
Warmwaterbereider d.m.v. directe stoominjectie

randomness