Bedienen machines

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossing
Brandwonden door aanraken hete delen van machines
00043 Goed ontwerpen van machines
 
00054 Productieruimtes, machines en apparatuur met verhoogd risico voorzien van veiligheidssignalisatie
 
00057 Afschermen van hete delen van machines
 
00070 Isoleren hete delen van machines
Contact met spanningvoerende delen
00013 Afschakelbare wandcontactdoos met vergrendeling
 
00024 Persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met laagspanning
 
00041 Uitreiken van werkvergunning bij risicovolle werkzaamheden
 
00042 Training voldoende onderricht persoon conform NEN 3140 (VOP-er)
 
00043 Goed ontwerpen van machines
 
00058 Spanning- en drukloos werken
 
00065 Instructies bij machinebediening
Gehoorschade
00053 Isoleren van geluidsbronnen
 
00059 Beschikbaar stellen van PBM gehoorbescherming
 
00071 Luidruchtige apparatuur afschermen
 
00074 Akoestische plafonds en wanden
In contact komen met bewegende delen
00007 Bordestrap
 
00011 Generieke oplossing machineveiligheid
 
00043 Goed ontwerpen van machines
 
00081 Procedure werken in besloten ruimten
Klachten aan bewegingsapparaat
00002 Vaste opstelplaats hulpstoffen
 
00003 Hulpstoffenkar voor transport van hulpstoffen
 
00014 Scharnierbare trede
 
00015 Scharnierbare leuning
 
00023 Ondersteuningsschijf
 
00045 Generieke oplossing hijs- en hefmiddelen
 
00049 Gebruik tilhulpmiddelen
 
00066 Goede werkhouding voor beeldschermwerk door procesoperators
Rug-, knie- en schouderklachten bij aanvoer hulpstoffen
00002 Vaste opstelplaats hulpstoffen
 
00003 Hulpstoffenkar voor transport van hulpstoffen
 
00004 Gesloten doseersysteem hulpstoffen
Verwonding door contact met hete delen van machines
00043 Goed ontwerpen van machines
 
00054 Productieruimtes, machines en apparatuur met verhoogd risico voorzien van veiligheidssignalisatie
 
00057 Afschermen van hete delen van machines
 
00070 Isoleren hete delen van machines
Verwonding door contact met reinigingsvloeistof (in verwerkingsafdeling)
00027 Markeren van leidingen
 
00052 Mangatdeksels beveiligen tijdens reiniging
 
00064 Werkvoorschriften
Verwonding door hulpstoffen bij doseren
00004 Gesloten doseersysteem hulpstoffen
 
00005 Automatische afwegen hulpstoffen