00011 Generieke oplossing machineveiligheid

Voorzieningen op gebied mechanische, elektrische en organisatorische veiligheid ter voorkoming van ongevallen met machines.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Gedrag
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Letsel door ongewilde gebeurtenissen met machines.

Om te komen tot een veilige machine zoals bedoeld in de Machine-richtlijn zijn er diverse mogelijkheden om risico’s te minimaliseren. In deze oplossingsrichting zijn zoveel mogelijk de belangrijkste categorieën weergegeven die op dit moment gangbaar zijn. Deze oplossingscategorieën zijn:

  • Mechanische afscherming
  • Toepassen van elektronische bescherming
  • Aanvullende persoonlijke beveiliging
  • Organisatorische maatregelen
Toepasbaar voor: 

Beveiligen van machine.

Randvoorwaarden: 

Beschikking over een kwalitatief goede risicobeoordeling om te kunnen bepalen welke beveiliging past bij het gesignaleerde risico.
Beveiligingen mogen geen nieuwe risico’s introduceren.

Wet- en regelgeving: 

Arbowet, artikel 5 (opstellen van RI&E)
Arbobesluit, artikel 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 en 7.18

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
  • Maak bij het opstellen van een risico-beoordeling gebruik van EN-ISO 14121-1 Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 1: Principes
  • Ga bij het bepalen van het veiligheidsniveau van veiligheidscomponenten uit van de NEN-EN-ISO 13849-1 Safety of Machinery – Safety related parts of control systems
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Procedure en werkinstructie m.b.t. de werking en veiligheidsmaatregelen (C)
Voorlichting aan medewerkers (I)