00053 Isoleren van geluidsbronnen

Het brongeluid van apparatuur, zoals aandrijvingsmotoren die veel geluid produceren, verlagen door de geluidsbron te isoleren met geluiddempend/absorberend materiaal.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Schadelijk geluid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Ter voorkoming van gehoorbeschadiging door blootstelling aan (te) hoge geluidniveaus.

Toepasbaar voor: 

Geluidsbronnen met mogelijkheden om geluiddempend of –absorberend materiaal aan te kunnen brengen.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Isolatie moet technisch uitvoerbaar zijn. Isolatie moet geen veiligheidsrisico’s zoals brand en explosie veroorzaken.
Isolatie moet de uitvoering van de werkzaamheden van operators, medewerkers van de technische dienst en onderhoudsmedewerkers niet belemmeren.
Inventarisatie van de geluidsniveaus (lawaaikaart).
Isolatie moet leiden tot voldoende geluidsreductie.
Bij inkoop dient al rekening gehouden te worden met geluidsniveau (als aanschafcriterium).
Signalering hoort aanwezig te zijn in zones waar geluidsbescherming nodig is.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 5 Inventariseren en evalueren van risico’s
  • Arbobesluit artikel 6.7 Inventarisatie en evaluatie, beoordelen en meten
  • Arbobesluit artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Wijzigingen aan het arbeidsmiddel doorvoeren in overleg met de leverancier/fabrikant.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Toepassen van akoestische plafonds (C)
  • Aantal blootgestelden reduceren (bijvoorbeeld ook kantoren afschermen van de productieruimten) (C)
  • Dragen van gehoorbescherming (I)