00050 Geautomatiseerd doseren van reinigingsmiddelen

Bij handmatige en automatische CIP-reinigingen worden chemicaliën/ reinigingsmiddelen gebruikt. Door deze chemicaliën in vaten, IBC-containers of bulk aan te voeren en vervolgens de chemicaliën m.b.v. automatische doseerpompen naar het afnamepunt te pompen is handmatige afhandeling niet meer nodig.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Tijdens het doseren van reinigingsmiddelen kan dit spetteren en kunnen de chemicaliën verwondingen veroorzaken. Bovenstaande oplossing verkleint dat risico aanzienlijk. Tevens wordt door het toepassen van het automatisch reinigen de fysieke belasting voor de medewerkers beperkt.

Toepasbaar voor: 

Geautomatiseerde systemen als CIP-reinigingen, spoeltunnels e.d. (plaatsen waar handmatig chemicaliën moeten worden toegevoegd).

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Volledig gesloten systeem waarin reinigingsprocedures worden uitgevoerd.
Veilige aan- en afvoer van de chemicaliën.
Tilhulp bij tillen van vaten.
Ophangen van veiligheidskaarten bij doseersysteem.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbowet hoofdstuk 2, artikel 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.1 Beperken van de blootstelling; algemene preventieve maatregelen
  • Arbobesluit hoofdstuk 3, artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Gebruik van doseer hulpmiddelen (C)
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij incidenteel gebruik (I)