00057 Afschermen van hete delen van machines

Waarschuwen voor en afschermen van hete delen  van apparatuur  waardoor mensen niet in contact komen met de hete oppervlakken.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Indien bij hete delen van apparatuur een verhoogd risico is voor mogelijk letsel door verbranding wordt de apparatuur afgeschermd d.m.v. een fysieke afscherming.

Toepasbaar voor: 

Delen van de apparatuur waarop geen isolatie kan worden toegepast zoals op afsluiters en als de hygiëneregels het niet toelaten.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Afscherming moet voldoende ver van de hete oppervlakken af te plaatsen zijn om contact te voorkomen.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit hoofstuk 7, artikel 7.9 Hoge en lage temperaturen.
  • Arbobesluit hoofdstuk 3, artikel 3.15, Markering gevaarlijke arbeidsplaatsen.
  • Arbobesluit hoofdstuk 3, artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen.
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

NEN-EN ISO 13857: 2008 veiligheid van machines – veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenstaande en onderstaande ledematen

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Isoleren van hete delen (B)
  • Waarschuwingssignalering aanbrengen (C)
randomness