00051 Hulpmiddelen bij het doseren van chemicaliën voor reiniging

Bij handmatige en automatische CIP-reinigingen worden chemicaliën/ reinigingsmiddelen gebruikt. De jerrycans worden in speciale rekjes geplaatst naast het punt van toedienen, zodat voor het handmatig toevoegen van een dosis van de stof alleen het doseerpompje bediend hoeft te worden.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

Tijdens het doseren van chemicaliën kan dit spetteren en kunnen de chemicaliën verwondingen veroorzaken. Bovenstaande oplossing verkleint dat risico aanzienlijk. Tevens wordt door het toepassen van het automatisch reinigen de fysieke belasting voor de medewerkers beperkt.

Toepasbaar voor: 

Geautomatiseerde systemen als CIP-reinigingen, spoeltunnels e.d. (plaatsen waar handmatig chemicaliën moeten worden toegevoegd).

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Volledig gesloten systeem waarin reinigingsprocedures worden uitgevoerd. 
Veilige aan- en afvoer van de chemicaliën. 
Let op dat het pompje op een gunstige werkhoogte wordt geplaatst zodat men bij het doseren rechtop kan blijven staan.
Aansluiten op installatie waarin gedoseerd moet worden.
Ophangen van veiligheidskaarten bij doseersysteem.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbowet hoofdstuk 2, artikel 5 Risico-inventarisatie en evaluatie.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.1 Beperken van de blootstelling; algemene preventieve maatregelen.
  • Arbobesluit hoofdstuk 3, artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
  • Arbobesluit hoofdstuk 4, artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Het rekje moet zo worden gemonteerd dat het doseerpompje precies aansluit op de opening van het apparaat.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Gebruik van automatische dosering bij regelmatig doseren van chemicaliën (C)
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij incidenteel doseren chemicaliën (I)
randomness