00069 Schenkkraan gebruiken bij het handmatig uitschenken van reinigingsmiddelen

Door gebruik te maken van een schenkkraan met beluchting op een can wordt het risico van spatten tot een minimum gereduceerd. Dit komt doordat een regelmatige vloeistofstroom ontstaat.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Het risico dat tijdens het uitschenken van reinigingsmiddelen kan onstaan is huidirritatie door spatten en lichamelijk letsel door contact met chemicaliën.

Toepasbaar voor: 

Reinigingsmiddelen verpakt in kleine emballage tot max. 25 kg

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

De jerrycan moet verhoogd geplaatst zijn op een rekje of in een kantelinrichting.
Na gebruik moet de can weer verticaal worden geplaatst om lekkage en nadruppen te voorkomen.
Handschoenen, veiligheidsschoeisel (laarzen), voorschoot en gelaatsscherm toepassen bij overschenken.
Ophangen van veiligheidskaarten op de werkplek.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit 4.1c Beperking blootstelling: algemene preventieve maatregelen
  • Arbobesluit 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en evaluatie, beoordelen
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Standaardkraan passend op de vuldopschroefdraad met interne beluchting.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Automatische dosering (B)
  • Gebruik maken van een vatpomp (C)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, beschikbaar stellen en dragen (I)