00046 Een geregelde en beveiligde stoominjectie

Warm- of heetwaterbereiding door een geregelde en beveiligde directe stoominjectie in water.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

In contact komen met heet water of stoom bij warm- of heetwaterbereiding d.m.v. ongecontroleerde directe menging van water en stoom.

Toepasbaar voor: 

In productiebedrijven waar stoom beschikbaar is.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Afscherming van de stoomleiding.
Periodieke controle van de drukleidingen.
Afhankelijk van de toevoerdrukken van stoom en water, goed afstellen.
Preventief onderhoud.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid van arbeidsmiddelen
Arbobesluit, artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Elektrisch of gasgestookte warmwaterbereider
Indirecte stoomverwarmde warmwaterbereider