00067 Rouleren / afwisselen van werkzaamheden

Door personeel te laten afwisselen worden lichamelijk intensieve werkzaamheden niet te lang achter elkaar uitgevoerd.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Geestelijke belasting
Lichamelijke belasting
Dit is een oplossing voor het risico: 

Door langdurig achter elkaar belastende werkzaamheden uit te voeren kan dit lichamelijke klachten veroorzaken. Lang achter elkaar geconcentreerd werken is geestelijk belastend en kan tevens leiden tot fouten maken. Een voorbeeld hiervan is beeldschermwerk in de bedieningsruimte.

Randvoorwaarden: 

Werk waar mee wordt afgewisseld moet minder of anders belastend zijn.
Rouleren is alleen geschikt bij allround werkzaamheden.
Er moeten voldoende medewerkers zijn.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit hoofdstuk 5 artikel 5.2 Fysieke belasting, voorkomen gevaren
Arbobesluit hoofdstuk 5 artikel 5.3 Inventariseren ( rest-)risico's en maatregelen nemen

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Er zijn hierbij drie niveaus te onderscheiden. Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken zoals staan en zitten achter de werkplek. Dit levert slechts een beperkte afname van de belasting op. Rouleren met andere uitvoerende taken die andere handelingen op dezelfde afdeling inhouden met totaal andere bewegingen. Rouleren met taken van een andere orde zoals administratie.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Werkplekken/ werkwijzes aanpassen zodat de werkzaamheden minder belastend worden (B)

randomness