00035 Klemschaal-koppeling of borging bij slangkoppeling

De klemschaal-koppeling bestaat uit twee halve schalen die met bouten en moeren over een slang met daarin de slangpilaar worden geplaatst en stevig worden aangedraaid. De schalen hebben een veiligheidskraag die zo is uitgevoerd dat deze exact valt in de groef van de pilaar.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Dit is een oplossing voor het risico: 

In contact komen met vloeistoffen zoals heet water, stoom of reinigingsvloeistof door het losschieten van de slangkoppeling bij enige druk tijdens het proces.

Toepasbaar voor: 

Voor alle slangtoepassingen (vloeibare zuivelproducten, reinigingsvloeistof, heet water), bij een druk van max. 25 bar in het systeem.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Juiste op de slang afgestemde maatvoering van pilaar en klemschaal. Aanwezigheid vangkraag van klemschaal en groef in pilaar is essentieel.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 5.3 Beperken van gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
Arbobesluit, artikel 3.17 Voorkomen van gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen.

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Het is voor alle in de industrie gebruikelijke standaardmaten van slangen toepasbaar.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Hydraulisch aangebrachte pershuls in plaats van klemschalen (C)

randomness