00064 Werkvoorschriften

Duidelijke beschrijving van de manier waarop en wanneer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Door op de verkeerde manier te handelen kunnen allerhande risico's ontstaan op de werkvloer.

Toepasbaar voor: 

Specifieke werkplek en functie.

Randvoorwaarden: 

De instructies moeten duidelijk en beschikbaar zijn voor iedereen die er mee moet werken.
Begrijpelijk zijn (werken met foto’s en pictogrammen) en zo nodig in meerdere talen beschikbaar.
Training en voorlichting aan medewerkers waarin de instructies worden overgedragen.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbowet, artikel 8 Voorlichting en Onderricht
  • Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.11a Voorlichting
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Goed geformuleerde werkwijzen voor allerhande werkzaamheden bij voorkeur opgeslagen in een managementsysteem.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
  • Technische maatregelen die de bronoorzaken wegnemen (zoals automatisch doseren van chemicaliën) (B)
  • Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen (C)
randomness