00001 Schaduwbord reinigingsmateriaal

Overzichtelijk opbergen van de attributen nodig voor de reiniging.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming
Type aanpassing: 
Organisatie
Oplossing voor Risicogroep: 
Gevaarlijke stoffen
Orde en Netheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Toepasbaar voor: 

Periodieke reiniging van afdeling

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Discipline van  medewerkers om artikelen terug te plaatsen na gebruik.
Artikelen van het opbergbord zijn alleen geschikt voor het werken met reinigingsmiddelen.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit, artikel 3.2 Algemene vereisten (arbeidsplaatsen worden – voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist – ordelijk gehouden).

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
  • Bord is geplaatst op een goed zichtbare plek.
  • Middelen op het opbergbord zijn voorzien van schaduwcontouren (bij het ontbreken van het middel herinnert de contour aan de afwezigheid).
Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Specifieke kast of locker waarin artikelen worden ondergebracht (C)
Standaard ophangsysteem voor reinigingsartikelen zoals geleverd kan worden door leverancier (C)