00078 Bewaking zuurstofgehalte

Bewaking/monitoring zuurstofgehalte voor en tijdens het betreden van besloten ruimten zoals de tank, poedertoren of besloten procesapparatuur. Hiervoor een zelfaanzuigende en continue metende meter voor zuurstof of eventueel een combinatie van zuurstof/CO2/CO en brandbare stoffen toepassen.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Machineveiligheid
Dit is een oplossing voor het risico: 

Verstikkingsgevaar/brand- en explosiegevaar bij betreden besloten ruimten wanneer het zuurstofgehalte te laag/hoog is/gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Toepasbaar voor: 

Alle procesapparatuur waarbij men in besloten ruimtes moet werken.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

Periodieke controle (calibreren) van de zuurstofmeter door erkend deskundige. Instructie medewerker over gebruik van de zuurstofmeter. Wanneer het een niet zelfaanzuigende en continu metende meter betreft moet procedureel geregeld worden dat de meting regelmatig wordt herhaald. Zie ook oplossing ‘werken in besloten ruimten’ in deze catalogus.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5g.
  • Arbobesluit hoofdstuk 3, Inrichting arbeidsplaatsen. Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand.
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Het zuurstofgehalte in lucht dient tussen 18-21 % te liggen.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Combinatie meters met ook CO2 en brandbare stoffen. (B)